Báró Böősi Várkonyi Amade Antal 1676-1737

költő

 

Képes Krónikában Károly Róbert harca

az Amadé fiakkal 1312-ben

 

Gutkeled leszármazás: Majádi főág, Lothárd ág, Feteke Amade alág: Fekete Amade, Lothárd, János, Várkonyi Amade, Várkonyi Amade István, Mihály, Lénárd, György, Mihály, Lénárd, István, Böősi Várkonyi Amade Lénárd, János, Ádám fia

 

Családja

Született:               1676. augusztus 01. hédervári kastély, meghalt 1737. április 08.

katolikus

Apja:                      Amadé Ádám(1651-1709)

Anyja:                   Baroness Hédervári Loósi Viczay Erzsébet

Testvérei:              5 fiú, 3 leány; Magdolna (Báró Pohronczszelepcsényi Maholányi Antal felesége),

Erzsébet, Antal (Tőkésújfalui Simonchich-Horváth Rozália Mária férje)

Házastársa:           (1702) Báró Horvát-Simoncsics Rozália

Gyermekük: László költő (1. felesége Orczy Zsuzsanna, 2. Welzl Mária)

 

Életrajza

Bősön nevelkedett a család alispáni társadalmi szinten élt

1688-1696 a gimnáziumot a pozsonyi jezsuitáknál végzi el

1696 nagyszombati egyetem

1702 felbári kastélyban él, feleségének Győrben vásárol palotát

1712 külön költözik feleségétől

1728 Pozsony vármegyei táblabíró, Aranysarkantyús vitéz

1736 elkészül istenes verses kötete Sajghó Benedek pannonhalmai apáthoz intézett ajánlásával

 

 

Aranysarkantyús vitézek

A magyar király, koronázása alkalmával, néhány érdemes nemes urat Szent István kardjának érintésével aranysarkantyús vitézzé avat. Újabb időben az aranysarkantyús vitézzé avatandókat a miniszterelnök hozza javaslatba. A rendvitézek külön lovagrendet nem képeznek, sem rendjeleik, sem szabályaik nincsenek. Számuk igen különböző volt. III. Károlynál 6, Mária Teréziánál 44, II. Lipótnál 33, V. Ferdinándnál 27, a legutolsó koronázásnál pedig 28; hajdan a csizmán aranysarkantyút viseltek, valamint a kalpagon a forgó alatt szintén kis aranysarkantyút.

 

Költészete

Barokk nemesi irodalom képviselője. A Gyöngyösi-hagyomány és a jezsuita költészet formavilága, a kor vallásos érzelmessége és a tradicionális szerelmes verselés olvadt össze munkáiban.

 

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői

 

Amadé "Fekete"

Lothárd, fl 1262-84

János

Amadé Várkonyi, fl 1326-80

István Amade de Várkony, fl 1390-1401; m.Borbála N (fl 1401-12)

Mihály Amade de Várkony, +1454/55; m.Ágota N (fl 1455-64); he was ancestor of Amade de Várkony family, for which see HERE

Lénárd, fl 1455-89

György, fl 1486-1505; m.Katalin Posár

Mihály, fl 1502-49; m.Erzsébet N

Lénárd, fl 1535-65; 1m: Ilona Porkoláb de Nebojsza; 2m: Dorottya Nyáry de Bedegh

[1m.] István, fl 1564-78; m.Bss Sára Paksi de Paks

Lénárd Amade de Várkony et Böős, Alnádor, -cr Baron 1628, fl 1589-1647; m.Orsolya Péczeli; for their descendants see HERE

Baron János, fl 1610, +1656; m.1649 Bss Judit Esterházy de Galántha (+Pozsony 1676)

Ádám, *1651, +1709; m.Bss Erzsébet Viczay de Loós et Hédervár

Antal, *1672, +Győr 9.4.1737; m.Nagyszombat 1.4.1702 Bss Mária Rozália Simonchich-Horváth de Tőkésújfalu (*Nagyszombat 3.2.1687)

 

--------------------------------------------------------

Eszterházy felmenői

 

Miklós, fl 1242 Salamon családból

László, fl 1274-1302

Péter, fl 1350

János, fl 1350-62

Miklós, fl 1362-1414

András, fl 1425; m.Ilona Nogbáry (+before 1425)

Márton, fl 1469-1506; 1m: Margit Kukath (+before 1495); 2m: Erzsébet Wad de Felszász

 

Benedek Zerhas de Zerhashaz, later Eszterhas de Galántha, +before 25.8.1553; m.Ilona Bessenyay de Galántha; They had issue:

Ferenc Esterházy de Galántha, Pozsonyi alispán, *1533, +Galántha 1604; m.1566 Zsofia Illeshazy de Illeshaza (*1547 +Galántha 12.3.1599)

Gábor, -cr Baron 1619, *8.10.1580, +28.12.1626; 1m: after 1612 Anna Ujfalussy de Divek-Uifalu (+1618); 2m: 1619 Mária Dersfy de Szerdahely (*1599 +1641)

Galánthai Esterházy Judit, +after 1659; m.ca 1643 Baron János Amade de Varkony et Bős (fl 1610-56)

 

--------------------------------------------------------

Rátót (Rathold) később Paksi felmenői

 

Leusták, Vajda of Transylvania from Rátót family

Rátót, Ispán of Somogy, fl 1203

Domokos, Tárnokmester, fl 1238-40

Loránd, Nádor, +1277/78

 

Mátyás Paksi, fl 1278-96; m.N Visontai; He was ancestor of Paksi family, for which see HERE

Loránd, fl 1320-30

Domokos, fl 1346-81

László, fl 1377-1425

Szemere (Mihály), Alispán of Tolna, fl 1417-61; 1m: NN; 2m: Krisztina Derecskei

[1m.] Imre, fl 1475-82; m.Ágota Hédervári (fl 1467-82)

János, Főispan of Tolna, +k.a.Mohács 29.8.1526; m.N Fejérvári

Baron János, Főispan of Komárom, fl 1526-60; m.Sára Csúzy

Sára; 1m: István Amade de Várkony (fl 1564-78); 2m: György Mérey

 

--------------------------------------------------------

Nyáry felmenői

 

István Nyáry

Péter, *ca 1390/1395, +before 1477

Imre, fl 1477-1493

Gál, fl 1477-1485; 1m: Zsuzsanna Istvánffy de Kisasszonyfalva; 2m: Ilona Jakusith

Miklós, +before 1537; 1m: Krisztina Kanisay de Kanisa; 2m: Anna Kewe

Lajos, *ca 1515, +before 1569; 1m: Ilona Kondakory de Kondákor; 2m: Ilona Véssey de Vése (+after 1576)

[1m.] Miklós, +1572

[1m.] Sára, +after 1613; 1m: Miklós Detkowyth; 2m: 1569 Tamás Pálffy de Erdőd (*1534, +20.8.1581); 3m: 1592 István Tardy de Bozók (+before 1613)

[2m.] János, cr Baron 1573, fl 1576; m.Potenciána Dersffy de Zerdahely

[2m.] Magdolna, fl 1569; m.Farkas Wratkovith

Lőrinc, Honti főispán (Obergespan of Hont), *ca 1515, +1559; m.Márta Thúróczy de Túróczszentmihály (*1513, +after 1562), dau.of Miklós Thúróczy de Túróczszentmihály and Mária Zabláth

Dorottya; 1m: Lénárd Amade de Várkony (+after 1565)