Gróf Báthory Erzsébet 1560-1614

 

 

Thurzó György, a vádló egy korabeli festményen

Nádasdy Ferenc

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutkeled leszármazás (apai): Majádi főág, Báthory ág, Ecsedi alág: Miklós, "Kopasz" András de Rakamaz, Bereck Báthori, Lőkös (Lőrinc), Ecsedy Báthory Péter, János, István, András, György lánya

 

Gutkeled leszármazás (anyai): Majádi főág, Báthory ág, Somlyói alág: Miklós, "Kopasz" András de Rakamaz, Bereck Báthori, Lőkös (Lőrinc), Somlyói Báthory János, László, Szaniszló, István, Miklós, István, Anna lánya

 

Családja

Született:               1560. augusztus 7. Nyírbátor, meghalt 1614. augusztus 21. Csejte

katolikus

Apja:                      Ecsedi Báthory György (-1570)

Anyja:                   Somylói Báthory Anna (1594-1536)

Testvérei:              Báthory István (1586-1605) országbíró (felesége:Drugeth Frusina), Zsófia,

Klára (Várday Mihály férje)

Házastársa:           (1573) Fogarasföldi Báró Nádasdy Ferenc, a Fekete Bég

Gyermekeik: András, (Gróf Nádasdy) Pál

 

Életrajza

1560-1573 gyermekkorát az ecsedi kastélyban tölti. Magyarul, latinul, németül, görögül ír, olvas

1571 eljegyzés

1575 házasságkötés, megkapja Csejtét, de a sárvári Nádasdy kastélyba költözik


 

Koncepciós per

Erzsébetet 1610. december 29-én személyes ellensége, Thurzó György nádor letartóztatta. A kínvallatás hatására szolgálói és komornái beismerő vallomást tettek. Egy héttel később lefejezték őket, testüket máglyán égették el. Nádasdy özvegyét élete végéig a csejtei várban befalazva tartották fogva. Perre és ítéletre nem került sor. Erzsébet elborult elmével 54 évesen itt halt meg 1614. augusztus 21-én. Gyanúra ad okot a Habsburg-udvar törekvése, ami a Báthori-Nádasdy vagyon megszerzésére irányult. Thurzó nádor személyes ellenségeskedése is fűthette az Erzsébet elleni vádakat (Báthori Gábor, Erzsébet unokatestvére akkor erdélyi fejedelem volt). Lehet azonban, hogy neki is a vagyon megszerzésére fájt a foga. Másrészről tudhatott arról, hogy férjét ki ölte meg, ezért kellett félreállítani.

 

A korán özvegységre jutott B. Erzsébet irányította a várakat és több százezer holdas birtokait magában foglaló uradalmakat, támogatta a külföldön tanuló peregrinus diákokat, saját jobbágyaival atyai szeretettel bánt. A hitelesnek minősült leveleiben egyértelműen kitűnik, hogy szociális érzékenységgel megáldott, istenhívő nagyasszony volt. Gyógyítással foglalkozott, kastélya kórházként működött, a nagy pestis járvány idején valóban titokban temetett a pánik kerülése érdekében.

 

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői apai ágon

 

Báthory Miklós

"Kopasz" András de Rakamaz, fl 1250

Bereck Báthori, fl 1276-1320; m.N. dau of Marhard Nadabi; king Ladislas IV bestowed him Báthor; since then he and his descendants were named Báthori

Lőkös (Lőrinc), +k.a.Havasalföld XI.1330; for his descendants see HERE

Péter, fl 1334-58, in 1335 when the family divided his prossession he got Ecsed; his descendants are named Báthori of Ecsed

János, Ispán of Szabolcs, +1416; m.Katalin Petőfi de Szántó (fl 1393-1417)

István, Asztalnokmester (1417-1431), Országbíró of Hungary (1435-1439), +Varna 11.11.1444; 1m: Margit Tarkői; 2m: Orsolya Kistapolcsai; 3m: Borbála Buthkai

[3m.] András, Lovászmester, Ispán of Szabolcs and Szatmár, +1496/97; 1m: Dorottya Várdai; 2m: Julianna Drágfi de Béltek (+after 1500)

[2m.] András, Tárnokmester, Ispán of Szatmár, ban of Macsó +1534; m.Katalin Rozgonyi (fl 1511-33)

György, +1570; m.Anna Báthori of Somlyó

Erzsébet "The Blood Countess of Csejthe" (Castle Cachtice, Slovakia), *Nyírbátor 1560, +Cachtice (Csejte) 21.8.1614; m.Varanno 1573 Baron Ferenc Nádasdy Baron Ferenc Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld (*1555 +1.4.1604)

 

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői anyai ágon

 

Báthory Miklós

"Kopasz" András de Rakamaz, fl 1250

Bereck Báthori, fl 1276-1320; m.N. dau of Marhard Nadabi; king Ladislas IV bestowed him Báthor; since then he and his descendants were named Báthori

János Báthori de Somlyó, Ispán of Szatmár, fl 1312-50

László, Ispán of Szabolcs, +1373/79, he got Somlyó as the dowry of his wife; m.Anna Meggyesi (fl 1351-55); his descendants were named Báthori of Somlyó

Szaniszló, fl 1355-95; m.Anna Szikszói (fl 1372-1381)

István, fl 1393-1453,; 1m: Orsolya Thuróczy (fl 1411); 2m: Dorottya Várdai (fl 1428-52); for their descendants see HERE

[2m.] Miklós, fl 1445-98; 1m: Borbála Kézméri; 2m: Zsófia Bánffy of Losonc (fl 1477)

[1m.] István, Vajda of Transylvania (1530-1534), *1477, +after 17.3.1534; m.Katalin Telegdi (*1492 +1547)

C7. Anna; 1m: 16.6.1539 Gáspár Drágfi de Béltek (*1516 +25.1.1545); 2m: Antal Drugeth of Homonna; 3m: György Báthori of Ecsed (+1570)

Erzsébet "The Blood Countess of Csejthe" (Castle Cachtice, Slovakia), *Nyírbátor 1560, +Cachtice (Csejte) 21.8.1614; m.Varanno 1573 Baron Ferenc Nádasdy Baron Ferenc Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld (*1555 +1.4.1604)