Somlyói Báthory István 1533-1586

Lengyelország királya, Livónia, Litvánia nagyhercege, Erdély fejedelme

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

Gutkeled leszármazás apai ágon: Majádi főág, Báthory ág, Somlyói alág; Miklós, "Kopasz" András de Rakamaz, Bereck Báthori, Somlyói Báthory János, László, Szaniszló, István, Miklós, István fia

 

Gutkeled leszármazás anyai ágon: Sárvármonostori főág, Várday ág, Mihály, Aladár, László, János, Domonkos, Mihály, Dorottya, Báthory Miklós fia

 

 

Családja

Született:               1533. szeptember 27. Szilágysomlyó,

meghalt                 1586. december 12. Grodno

katolikus

Apja:                      Báthory István erdélyi vajda

Anyja:                   Telegdi Katalin

Testvérei:              Erzsébet (báró Gyovádi Kányaföldi Kerecsélyi László felesége), Miklós, András,

Kristóf (Bocskai Erzsébet férje, erdélyi fejedelem 1576-81 között),

Zsófia (Kőrösszeghi Csáky Demeter felesége), Anna (férjei: Bélteki Drágfi Gáspár, Homonnai Drugeth Antal, Ecsedi Báthory György)

Házastársa:           Jagello Anna

Gyermek: nincs

 

Jagello Anna

 

Életrajza

1534. Várdai Pál esztergomi érsek neveli

1540 után I. Ferdinánd bécsi udvarában apródoskodik

1559 váradi várkapitány

1562 Hadadnál verséget szenved a Balassa Menyhért vezette Habsburg sereg ellen Szapolyai oldalán

1563 Szapolyai követe Ferdinánd császárnál

1564 Balassától visszafoglalja Szatmárt, Nagybányát

1565 János Zsigmond béketárgyalásra küldi Miksa császárhoz, de közben törökkel támad, a császár B. István börtönbe veti. Távollétében Bekes Mihály közvetít.

1570 Távollétében Bekes Mihály közvetít, megkötik a speyeri békét.

1571. május 25. – 1586. december 12. erdélyi fejedelem

1575 kerelőszentpáli csatában leveri Bekes Mihály lázadását

 

1576. május 1 – 1586. december 12. lengyel király

 

1579 jezsuitákat telepít Kolozsvárra

1579 Vilniusi Egyetem alapítója

1579-1581 3 csatában legyőzi Rettegett Ivánt, visszaszerzi a lengyelek területét és békét köt

1581 jezsuita kollégiumot alapít (a Szegedi Tudományegyetem jogelődje)

A krakkói waweli székesegyház kriptájában temették el.

 

A lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne, annak ellenére, hogy élete végéig megmaradt magyarnak, és velük is csak latinul érintkezett. A későbbi erdélyi fejedelmek őt, mint a Hunyadi Mátyás óta legsikeresebb magyar politikust tekintették példaképüknek, követték azon koncepcióját, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni.

 

Haditerve szerint a török birodalmat egyszerre támadták volna meg Észak-Magyarország. és a Kaukázus irányából. Haditerve véglegesítésére, magyar királlyá és orosz nagyfejedelemmé választására azonban nem kerülhetett sor: váratlanul, mérgezési tünetekre utaló betegségben, máig sem tisztázott körülmények között meghalt.

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői apai ágon

 

Báthory Miklós

"Kopasz" András de Rakamaz, fl 1250

Bereck Báthori, fl 1276-1320; m.N. dau of Marhard Nadabi; king Ladislas IV bestowed him Báthor; since then he and his descendants were named Báthori

János Báthori de Somlyó, Ispán of Szatmár, fl 1312-50

László, Ispán of Szabolcs, +1373/79, he got Somlyó as the dowry of his wife; m.Anna Meggyesi (fl 1351-55); his descendants were named Báthori of Somlyó

Szaniszló, fl 1355-95; m.Anna Szikszói (fl 1372-1381)

István, fl 1393-1453,; 1m: Orsolya Thuróczy (fl 1411); 2m: Dorottya Várdai (fl 1428-52); for their descendants see HERE

[2m.] Miklós, fl 1445-98; 1m: Borbála Kézméri; 2m: Zsófia Bánffy of Losonc (fl 1477)

[1m.] István, Vajda of Transylvania (1530-1534), *1477, +after 17.3.1534; m.Katalin Telegdi (*1492 +1547)

ISTVÁN, Vajda of Transylvania (1571-1576), Pr of Transylvania (1576-86), King of Poland (1575-86) as Stefan Batory, Great Duke of Lithuania (1576-86), *Somlyó 27.9.1533, +Grodno 22.12.1586, bur Krakow/Wawel; m.1.5.1576 Anna Jagiello (*18.10.1523 +9.9.1596)

 

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői anyai ágon

 

Várday Mihály

Aladár, fl 1250-84

László Várdai de Kisvárda, fl 1284-1315; m.Margit Pelejtei (fl 1320-25); he was ancestor of Várdai family, for which see HERE

János, +1357; Alispán of Bihar

Domokos, Alispán of Abaúj, +1390/91

Mihály, +1428/29; m.Anna Chyre de Álmosd (fl 1423-39)

Dorottya, fl 1428-52; 1m: András Nagymihályi; 2m: István Báthori (fl 1393-53)

 

[2m.] Báthory Miklós, fl 1445-98; 1m: Borbála Kézméri; 2m: Zsófia Bánffy of Losonc (fl 1477)

[1m.] István, Vajda of Transylvania (1530-1534), *1477, +after 17.3.1534; m.Katalin Telegdi (*1492 +1547)

ISTVÁN, Vajda of Transylvania (1571-1576), Pr of Transylvania (1576-86), King of Poland (1575-86) as Stefan Batory, Great Duke of Lithuania (1576-86), *Somlyó 27.9.1533, +Grodno 22.12.1586, bur Krakow/Wawel; m.1.5.1576 Anna Jagiello (*18.10.1523 +9.9.1596)

 

--------------------------------------------------------

Árpádházi/Csanád/Telegdi felmenői anyai ágon

 

Doboka, possibly from Árpád family, who had a son:
Csanád, Comes (ispán) of Csanád, nephew of István I, King of Hungary, fl ca 1030; he had a grandson:
Benedek (Belenik)

Kelemen (Kelemenes), Bán, Főispán of Arad

Pongrác, fl 1218-56; m.N, from Bár-Kalán family

 

Tamás Telegdi, fl 1256-99; he was ancestor of Telegdi family, for which see HERE

Miklós, Főispán of Szeben and Csanád, fl 1299-1326

Miklós, Ajtónállómester, +1390; m.Anna (fl 1391), dau.of János Zsámboki (Gilétfi)

János, fl 1388-1419; m.Dorottya N (fl 1444-51)

János, fl 1447-71; m: Erzsébet, dau.of István Báthori of Ecsed by Borbála Buthkai

István, Kincstartó, +28.5.1514; m.Margit Bebek de Pelsőcz (fl 1516-25)

Katalin, *1492, +1547; m.István Báthori de Somlyó, Vajda of Transylvania (*1477

Báthory ISTVÁN, Vajda of Transylvania (1571-1576), Pr of Transylvania (1576-86), King of Poland (1575-86) as Stefan Batory, Great Duke of Lithuania (1576-86), *Somlyó 27.9.1533, +Grodno 22.12.1586, bur Krakow/Wawel; m.1.5.1576 Anna Jagiello (*18.10.1523 +9.9.1596)