II. fejezet

1. Gutkeled családok törzse

 

Ág

Alág

Család (női ág kékkel)

Majádi főág

 

Zeleméry

Báthory-ág

Somlyói-Báthory

Szakolyi/Szokoli

 

Zeleméry

Ecsedi-Báthory

 

Rakamazi

 

Lothárd ág

Miklós

 

Fekete Amadé

Amadé

 

Felső-Lendvay

 

Marczaltövy, Chaby/Csabi, Zichy

Maróthy

 

Egyedmonostori-ág

Perbálhidy

 

Adonyi

 

Sem

 

Diószegi és Doby

Diószegi

 

Doby

 

Zeleméry

Sárvármonosori főág

 

 

Apaj-István bán-ág

Apaj bán

Rasdzina/Racsinya-Keresztúry

Miklós bán

Bacskai

István bán

Majádi

 

Csatáry

 

Ráskay

 

Butykay

 

Málczay

 

Márki

Farkas ág

Balkányi

Balkányi

Daróczy

Daróczy

Gúthy

Gúthy

 

Ország (Gúti)

???

Atyay

 

 

Várday-ág

Pelbárt

 

Várday

Várday

Csépán

Kenézy, Anarcsy Bogdányi

Thyba-ág

Ellős

Gacsályi/Gachal/ Gacsaly

Eölvedy-Gacsály, Ölvedy

Ulveczky, Ölveczky

Gergely

Kún

 

Rozsályi

Szólátmonostori-ág

Anarcsy

 

Bacskay

 

Kenézy

 

 

Amelyik kimaradt: Dobi, Jakcs, Dorogi, Kusályí

alábbi családok származtak: Somlyai Báthori, Ecsedi Báthori, Szokoly, Zeleméri, Felsőlindvai Bánffy, Marczalfői, Amadé, Maróti, Bocskai, Ráskay, Butykai, Málcai, Várday, Kenézi, Anarcsi, Balkányi, Daróczy, Guthy Ország, Kis és nagyguti Guthy, Rozsályi Kun, Majádi, Csatári, Márky, Dobi, Gilet, Ramocsa, Szeretvai.

Gútkeled-nemzetségből való Lorántffyakra és Zeleméryekre