Ruszkai Báró Dobó István 1502-1572

egri várkapitány, vármegyei főispán

 

        

 

 

Gutkeled leszármazás: Majádi főág, Báthory ág, Miklós, Kopasz I. András, Bereck, Lökös, Benedek, Péter, János, Tamás, Veronika,                 Dobó Domonkos fia

 

Családja

Született:               1502,, meghalt 1572. Szerednye

katolikus

Apja:                      Dobó Domonkos

Anyja:                    Cékei Zsófia

Testvérei:              Ferenc, László, Domokos, Anna és Katalin

Házastársa:           (1550-) Sulyok Sára

Gyermekeik: Ferenc (Barcs megye főispánja, Somlyói Báthory Erzsébet férje), Damián, Krisztina (Várday Mihály, majd Balassi Bálint, utána Gersei Pethő Gáspár felesége)


 

Életrajza

                Török Bálint fogságba eséséig udvari hadnagya

1544 egri püspökség adószedője

1548. Zay Ferenccel az egri vár hadnagya prefetus, egri püspöki birtokok udvarbírája

1550 szolnoki vár megerősítésén dolgozik

1552. egri vár védelme 2000 fővel 40.000 török ellen

1552. Déva és Szamosújvár várát kapta I. Ferdinánd királytól jutalmul

1553. Erdélyi vajda (-1556) és báró (I. Ferdinándtól)

1556. Szamosújvárat 10 hónap után a török elfoglalja

1557. Szapolyai bebörtönzi, de megszökik.

1558. Erdély elszakad a Habsburgoktól, Léva várát kapja

                Bars vármegye főispánja, báró

1562. bányavárosi főkapitány

1570-1572 hamis vádak alapján, felség árulás miatt Pozsonyban bebörtönözték

A Ruszkai templomban temették el.

 

Mint felvidéki nagybirtokos nemes, a mohácsi csatát követően a két király küzdelmében végig Ferdinánd pártján állt. Fukarsága, pénzsóvársága közismert volt. A Szápolyait támogató Perényi családdal állandó birtokviszályban és harcban állt, akik le is csukatták 1557-ben. A vitatott birtok -testvére gyermeke beházasodásával a Perényi családba- nyugvó pontra kerül.

 

--------------------------------------------------------

Gutkeled felmenői

 

 

Báthory Miklós

"Kopasz" András de Rakamaz, fl 1250

Bereck Báthori, fl 1276-1320; m.N. dau of Marhard Nadabi; king Ladislas IV bestowed him Báthor; since then he and his descendants were named Báthori

Lőkös (Lőrinc), +k.a.Havasalföld XI.1330;

Benedek, fl 1334-47

Péter, fl 1334-58, in 1335 when the family divided his prossession he got Ecsed; his descendants are named Báthori of Ecsed

János, Ispán of Szabolcs, +1416; m.Katalin Petőfi de Szántó (fl 1393-1417)

Tamás, +1446; m.Krisztina Jakcs of Kusaly (fl 1449-84)

Veronika, fl 1466-94; 1m: Domokos Dobó of Ruszka (fl 1427-66); 2m: András Csaholyi

 

Dobó Domokos, +1511; m.Zsófia Cékei (fl 1511)

Dobó István, cr Baron, Erdélyi vajda (Vajda of Transylvania), *ca 1505, +Szerednye V.1572; m.1550 Sára Sulyok de Lekcse

 

--------------------------------------------------------

Ruszkai Dobó felmenői

 


Gergely Pányoki (Pánki)

Jakab Ruszkai, Ung vármegye alispánja (Vicecomes of Ung), fl 1263-1316

Dobó, fl 1311-27; m.N, dau.of Sinka Sebesi

Jakab Dobó de Ruszka, fl 1334-84; m.Anna Ládi (fl 1357), dau.of Pós Ládi

László, fl 1395-1418

Domokos, fl 1427-66; m.Veronika Báthori de Ecsed (fl 1466-94)

Domokos, +1511; m.Zsófia Cékei (fl 1511)

István, cr Baron, Erdélyi vajda (Vajda of Transylvania), *ca 1505, +Szerednye V.1572; m.1550 Sára Sulyok de Lekcse