Gutkeled Márton 1140

ispán

 

     

Gutkeled (Csatári Admonti Gebhard) Biblia

 

Márton a Gutkeled nemzetség őse

 

Csatári monostor

1140 Zala megyei Csatári benedekrendi monostor alapítója Szent-Péter tiszteletére II. Béla engedelmével

Csatár korábban is Gutkeled birtok volt. Mártonon kívül András, Hipolit, Miklós és István birtokolta, akiket Márton kivásárolt.

 

A bibliát Márton és felesége, Magdolna ajándékozta a bencés kolostornak.

 

 

Gutkeled Biblia

Legjelentősebb románkori biblia. A Biblia a bécsi Österreichische Nationalbibliothek egyik leggazdagabban díszített kódexe. Az Ó- és Újszövetséget, Szent Jeromos Nolai Paulinushoz írt leveleit és prológusait is tartalmazó kétkötetes, 262 illetve 234 levélből álló kéziratnak további két, 1913 előtt kimetszett lapját a párizsi École des Beaux-Arts könyvtára őrzi. A kódex szövege kéthasábos, egy kéznek tulajdonítható írása karoling minuscula, díszítésben meglepően gazdag. Az átlagosan 56 x 41 cm nagyságú kódexbe 10 darab egész oldalas, kb. 45 x 28 cm-es kép, 21 darab, az oldal negyedét-kétharmadát kitöltő kép, 6 figurális iniciálé, négy kánontábla, valamint számos iniciálé került. A kézirat tervezésekor a mainál több képre gondoltak, a szándéktól azonban már az előrajzolásnál elálltak, s számos kép helyére nagyobb iniciálét festettek, illetve üres felületeket hagytak. A képek és iniciálék többsége fedőfestékkel készült, s aranyozott és ezüstözött. Mindössze a kódex vége felé tűnik fel néhány alapozás nélküli színezett iniciálé.