PREAMBULUM

Államalapítás

 

A Gut-Keledek története átfogja a magyar történelmet Szent István államalapításától és leszármazottaik ma is köztünk élnek. Sorsukat ezért a Szent-István államalapításától mutatjuk be.

 

Szent István

 

 

A Szent korona

A felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek Szent István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, jogaik megőrzésére és a király leválthatóságára. Szent István király a Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. Imre herceghez intézett Intelmeiben a Szent Korona jelképezi az országot, mint területet, az ország polgárait, a közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.

 

Szent István királyunkat 1000-ben Domonkos esztergomi érdek, 1001-ben Hartvik kalocsai püspök koronázta meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján államalapító Szent királyunk Fehérvárott a Nagyboldogasszony templomában országát a Szent Korona képében a Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel. Ez Ég és Föld között megerősített szerződés, amely kimondta, hogy a Kárpát-medence Nagyboldogasszony országa, amelyen földi hatalmak nem változtathatnak.