„Őseid emlékét éjjel-nappal idézd fel, kutasd néped bölcsőjét, őrizd meg a történt tények és évkönyvek okmányait, mert nem szép dolog az, ha saját hazádban mint idegen jársz.” (Cassiodorus Kr. u. 468–562.)

 

 

 

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl, az a régi többé nem lészen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet.”

(Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok)

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Preambulum (Államalapítás)

 

I. rész

Gutkeledek

 

I. fejezet

A Gutkeledek eredete

 

1. A Gutkeledek megjelenése Magyarországon (Kézai Simon: Képes krónika)

2. Sváb származási elmélet

3. Skót származási elmélet

4. Jazig -szarmata származási elmélet

5. Gót származási elmélet

6. Besenyő származási elmélet

 

II. fejezet

Gutkeled családok

 

1. Gutkeled családok törzse

2. Gutkeled családok apai ágon

3. Gutkeled családok anyai ágon

4. Ismert Gutkeled személyek

 

III. fejezet

Gutkeled települések

 

1. Gutkeled monostorok

2. Gutkeled várak

3. Gutkeled szálláshelyek

 

IV. fejezet

Gutkeled emlékek

 

1. Gutkeled címer

2. Gutkeled Biblia

3. Sírhelyek

 

---